Deze tool geeft aan medewerkers de mogelijkheid om hun mening te geven over de huidige invulling van de werktijden. Daarnaast kan met deze tool ook hun mening worden geïnventariseerd over de mate waarin nu het vakmanschap van de medewerkers wordt gewaardeerd inclusief de mate waarin er nu regelruimte aan medewerkers wordt gegeven. Verder wordt de mening gepeild over de invulling van de formatie en de flexibiliteit. Tenslotte worden de wensen en voorkeuren bevraagd ten aanzien van het kader.

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.