Vervolgsessie voor leden OR/PVT
De praktijk van de kanteling en het overlegproces met bestuurder en de achterban

In deze sessie staat de voortgang van de opzet van het kader en ontwikkeling van zeggenschap centraal. Met praktijkvoorbeelden worden er verschillende inhoudelijke benaderingen van het kader toegelicht. Als tweede thema komt het overleg tussen bestuurder, OR/PVT en de achterban aan de orde.

Met de speciaal ontwikkelde ‘proceswijzer’ worden praktijkvoorbeelden doorgenomen voor de invulling van (mede)zeggenschap. Daarbij zal extra aandacht worden gegeven aan de invulling van het overleg met en betrokkenheid van de achterban.

Bij de bespreking van de thema’s is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en discussie aan te gaan.

De sessie sluit met een overzicht van de nieuwe en verbeterde instrumenten.

De bijeenkomst duurt 2,5 uur. Om deel te nemen aan deze 2e ronde sessie is het niet nodig, dat u de 1e ronde (najaar 2015) heeft bijgewoond!

Data en locaties:

Donderdag 7 april 2016, Eindhoven (ochtend)

Woensdag 20 april 2016, Zwolle (middag) [VOL]

Woensdag 11 mei 2016, Nieuwegein (ochtend) [VOL]

De deelname is kosteloos.

Voor meer informatie:
Ben van Hilst 020 – 504 2913 of 06-51276058
Jan de Leede 06 – 46012830

Inschrijven

[dynamictext ticket "quoteticket"]

Naam organisatie (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Gewenste datum / data

captcha

Typ bovenstaande controle code over