Vervolgsessie voor bestuurder en hun vertegenwoordigers
In deze sessie staat de voortgang van de opzet van het kader en ontwikkeling van zeggenschap centraal. Met praktijkvoorbeelden worden er verschillende inhoudelijke benaderingen van het kader toegelicht. Als tweede thema komt het overleg tussen bestuurder, OR/PVT en de achterban aan de orde.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Vervolgsessie voor leden OR/PVT
In deze sessie staat de voortgang van de opzet van het kader en ontwikkeling van zeggenschap centraal. Met praktijkvoorbeelden worden er verschillende inhoudelijke benaderingen van het kader toegelicht. Als tweede thema komt het overleg tussen bestuurder, OR/PVT en de achterban aan de orde.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Workshops voor functioneel betrokkenen (2e ronde)
Bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de opzet en invoering van het kader (beleidsvoorbereiders, adviseurs, HR-medewerkers, zorgmanagement, leden OR/PVT, planners, etc.)

De 2e ronde workshop staat in het teken van de inhoud van het kader en de invoering daarvan. We lopen langs een aantal praktijkvoorbeelden, die dienen als inspiratie en vergelijking met de eigen praktijk. Ook het proces om inhoud te geven aan zeggenschap en medezeggenschap binnen je eigen organisatie komt uitgebreid aan bod.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven