De ondersteuning is mogelijk voor instellingen onder de werkingssfeer van de Cao-VVT!

De ondersteuning is gericht op het versterken van beleid en diagnose voor de afstemming tussen zorglevering, formatie, planning/roostering en flexibiliteit. Maar ook over de informatievoorziening en het overleg hierover in alle lagen van de organisatie en inzicht in kaders voor de personele inzet.

Bij de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de vernieuwde Werkbalans-tool.
Dit plannings- en sturingsinstrument biedt ondersteuning en inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve personele samenstelling en werktijden. Het legt een verbinding tussen de cliëntvraag en personele inzet. Voor alle stakeholders ontstaat er transparantie en inzicht in het samenbrengen van de belangen van cliënten, medewerkers en organisatie. De tool bevat 3 uitgewerkte voorbeelden (kleinschalig wonen, somatische afdeling en wijkzorg) die stapsgewijs kunnen worden doorlopen. Met de inzichten kunt u de voorbeelden vervangen door eigen informatie en keuzes. De tool bevat een uitgebreide rapportage.

Elke instelling onder de werkingssfeer van de Cao-VVT kan twee ondersteuningstickets aanvragen, 1 door het management en 1 door de OR/PVT.
U ontvangt vervolgens de vernieuwde Werkbalans-tool met de 3 voorbeelden. De ondersteuning bestaat verder uit hulp bij de invoer van eigen gegevens en keuzes en uitleg bij de rapportage.

Vraag nu de ondersteuning aan: Ticket management / Ticket OR/PVT:

[dynamictext ticket "quoteticket"]

Naam organisatie (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Uw functie (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht:

captcha

Typ bovenstaande controle code over